Живот и Стил

Проверете колку килограми треба да имате според вашата висина

Проверете колку килограми треба да имате според вашата висина
A woman stands on a bathccale in the bathroom with tile flooring and a green towel wrapped around her.

Табелава во продолжение ќе ви помогне да открите која тежина е идеална за вас според вашата висина.

Пронајдете ја вашата се висина во колоната која е изразена во сантиметри, па по тој редослед видете го опсегот на идеалната тежина.