Мегафон

Денеска е задушница- спомен за починатите

Денеска е задушница- спомен за починатите
Денеска е задушница- спомен за починатите. На овој ден се оди на гробишта, се носи храна, а свештениците се молат за душите на покојните.
Задушница е денот во кој според народните верувања, душите на покојните претци и блиски доаѓаат од оној свет кај своите блиски барајќи од нив храна, пијалак, затоплување… Се верувало дека заборавањето на душите на покојните може да предизвика суши, поплави, немаштија, болести и други несреќи.
Кај народот постојат две примарни задушници- пролетна и есенска, но задушниците порзани со Духовден се официјално признати од црквата па биле прифатени и од народот.
Ваквата средба со душите на починатите се обавувала на гробовите со палење на свеќи, кадење на гробот, посипување на вино врз него, кршење на орев како хтоничен плод со кој се повикуваат душите на средба, со обредни лепчиња, со раздавање на храна и ритуален оброк заедно со мртвите.