Мегафон
скопско лето

Ансамблот на народни игри и песни „Орце Николов“ со ревијален приказ на македонски народни носии „Фолклорни допири“

Ансамблот на народни игри и песни „Орце Николов“ со ревијален приказ на македонски народни носии „Фолклорни допири“

Ансамблот на народни игри и песни „Орце Николов“ од Скопје 74 години е врвен репрезент на македонското народно творештво. Со играта, песната, изворноста и светлината на македонскиот фолклор, се претстави на повеќе од 6.700 концерти одржани пред милионски аудиториуми во земјата и странство, и секаде предизвикувајќи воодушевување кај присутната публика, за што сведочат повеќе од 400-тини добиени награди и признанија. Убавината на македонските игри, песни, обичаи, инструменти…, надополнети со оригиналните народни носии го претставуваат најубавиот дел од приказната за Македонија, македонците и нивната култура.

Ансамблот „Орце Николов“ во својот фундус има повеќе од 680 народни носии. За да ја приближи вистинската вредност и убавина на народната носија до современата публика, неопходно е да се користат современи форми за нивна презентација. За публиката во земјата и странство реализирани се голем број на ревии, работилници во кои, покрај другото, македонската носија беше прикажана од естетски, етнолошки и географски аспект. Ако фолклорот е синтеза на културата на еден народ низ вековите, тогаш неговата современа презентација претставува момент на соочување со самите себе и со целиот свет. “Фолклорниот допир“ нашите сограѓани и во оваа пригода, на јубилејното, 40-то издание на “Скопско лето“, уште еднаш ќе имаат можност да го почуствуваат преку ревијалниот приказ на раскошот на македонските народните носии на Ансамблот “Орце Николов“.